El boom de les manualitats, com la ceràmica de Terra i Foc de Cunit https://cunitinforma.cat/terra-i-foc/